fbpx Skip to main content

Депресия

Депресията е често срещано заболяване, свързано с широк спектър емоционални, когнитивни и физически симптоми.Тези симптоми оказват влияние върху всекидневния живот. Хората с депресия нямат контрол върху настроението и емоциите си и се чувстват потиснати почти непрекъснато. Поради това те може да имат трудности при запазване на работата си, продължаване на обучението си и/или при поддържане на семейния си живот и социалните си контакти.Д епресията може да засегне всеки, но различни социални и биологични фактори могат да повишат риска човек да развие това заболяване. Освен това стресови преживявания като болест, безработица или тежка загуба могат да предизвикат възникване на заболяването при някои хора.

Симптоми:

Емоционални симптоми

Емоционалните симптоми като тъга, чувство на безнадеждност и тревожност, вероятно са симптомите, които обичайно се свързват с депресията

Физически симптоми

Физическите симптоми на депресията са различни и може да включват проблеми със съня, апетита и теглото, нарушение на сексуалната функция и главоболие; всички те са много мъчителни за пациентите.

Когнитивни симптоми

Когнитивните симптоми засягат вниманието, паметта, вземането на решения и скоростта на мислене, като може да имат особено неблагоприятни последствия върху ежедневните дейности, изпълнението на задълженията на работа или в училище.

В най-сериозното си проявление депресията може да доведе до суицидни мисли и самонараняване.

Лечение

Психотерапията е включва два основни момента: говорене и сътрудничество. Има няколко различни типа утвърдена психотерапия, включително когнитивно-поведенческа психотерапия, психодинамична психотерапия, подкрепящо консултиране и майндфулнес-базирани подходи. (При майндфулнес-базираните подходи се прилагат техники, при които вниманието е напълно будно и изцяло се фокусира върху настоящия момент и изпитваните мисли, емоции и усещания, като те се наблюдават и приемат такива, каквито са, без опити за изясняването и оценяването им).

Инструментът iFightDepression

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: