fbpx Skip to main content

Етапи на скръбта – каква може да бъде причината да се наложи да преминем през тях? Загубата може да бъде дефинирана като изпадане в състояние на изолация или отчуждение, обикновено в резултат на прекъснато съществуване или връзка с нещо или някого, който е бил значим за индивида. Тя може да бъде причинена от различни обстоятелства като смърт, раздяла, развод, промяна на жизнен стил, прекъсване на връзката с работа, дом или семейство, загуба на здраве и др.

Скърбенето е индивидуален и често сложен процес, който може да преминава през различни етапи. Въпреки че те могат да бъдат много и различни, моделът, предложен от Елизабет Кюблер-Рос в нейната книга „Смъртта и умирането“ от 1969 г., често се използва за обяснение на общите фази на скърбене. В редовете по-долу ще разгледаме както всички тях, така и начините и подходящите терапии, с които можете да си помогнете в процеса.

Етапи на скръбта

Отричане

В началото на загубата мнозина отричат реалността на ситуацията. Те се чувстват шокирани, не вярват или не могат да приемат факта, че загубата е настъпила.

Гняв

След отричането могат да се появят чувства на гняв и ярост. Страдащите често се ядосват на себе си, на други хора, на съдбата или на Бога за загубата, която са преживели.

Търсене на вина

На следващия етап често хората се запитват „защо“ или се самообвиняват за това, което се е случило. Те могат да се чувстват виновни за нещата, които са направили или не са направили преди загубата.

Депресия

В този етап се появява интензивно чувство на тъга, безнадеждност и изолация. Хората може да се чувстват безпомощни и потънали в дълбока депресия поради загубата.

Приемане

Накрая, мнозина постепенно приемат реалността на загубата и започват да се адаптират към новия си начин на живот, без изгубеното нещо или някого. Това обаче не означава, че скърбта изчезва напълно. Човекът намира начини да живее с нея и да продължи напред.

Важно е да отбележим, че не всички хора преживяват тези етапи на скръбта по един и същи начин или в същата последователност. Някои етапи могат да бъдат пропуснати, а други да се появяват повече от веднъж. Продължителността на различните етапи на скръбта също е специфична за различните хора – някои могат да останат в определен етап по-дълго време от други. Всичко това зависи от индивидуалните различия и специфичните обстоятелства на загубата.

Етапи на скръбта: Как да преодолеем загубата с психотерапия?

Преодоляването на загуба често изисква време, подкрепа и самоотдаденост. Психотерапията може да бъде изключително полезен инструмент в този процес. Ето някои стъпки, които могат да подпомогнат преминаването през различните етапи на скръбта и преодоляването на загубата чрез психотерапия:

Търсене на подходящ терапевт

Изберете лицензиран и опитен психотерапевт, който има опит в работата със загуба и травма. Този професионалист може да предложи подходящи стратегии и подкрепа, които да подпомогнат справянето със загубата.

Идентифициране и израз на емоциите

Психотерапията ви позволява да изразите и обработите своите емоции в безопасна и подкрепяща среда. Чрез говоренето за вашите чувства и реакции, можете да изградите по-добро разбиране за това как да ги управлявате.

Работа върху смисъла на загубата

Психотерапевтът може да помогне да проучите смисъла, който свързвате със загубата, както и как това влияе на вашето самочувствие и живот. Разбирането на значението на загубата може да ви помогне да я интегрирате по-добре във вашето съществуване.

Развиване на стратегии за справяне с грижи и тревоги

Психотерапията може да ви научи конкретни техники за управление на стреса, тревогата и депресията, които често се появяват след загуба. Тези стратегии могат да включват медитация, дихателни упражнения, когнитивно-поведенческа терапия и други.

Изграждане на мрежа за подкрепа

Психотерапията може да ви помогне да разберете как да се свържете с приятели, семейство или други ресурси за подкрепа по време на този труден период. Мрежата за подкрепа е важен фактор за преодоляване на загубата.

Работа върху самоидентификация и реорганизация

С помощта на психотерапевта можете да разберете как загубата влияе на вашата самоидентичност и как да се адаптирате към промените, които тя предизвиква. Това може да включва преразглеждане на жизнените цели, ценности и житейски приоритети.

Важно е да помните, че преодоляването на загубата е индивидуален процес и изисква време, както и подкрепа, от която се нуждаете. В работата с психотерапевт можете да откриете индивидуални стратегии и ресурси, които да ви помогнат да се справите със загубата и да се възстановите от нея.

Етапи на скръбта: Kакви са видовете терапия за преодоляване на загубата?

Преодоляването на загубата може да се подпомогне чрез различни видове терапия, които се адаптират специално за индивидуалните нужди и предпочитания. Ето някои от тях:

Психодинамична терапия

Тази форма на терапия се фокусира върху разкриването на неосъзнати емоции и мисли, които могат да бъдат свързани със загубата. Целта е да се разберат по-дълбоките причини за болката и да се работи върху тях.

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ)

КПТ се фокусира върху промяната на негативните мисли и поведения, които могат да влошат скръбта и депресията. Това може да включва упражнения за преосмисляне на мисли, установяване на реални очаквания и усвояване на здравословни стратегии за справяне с емоционални предизвикателства.

Междуличностна терапия

Тази форма на терапия се фокусира върху връзката между човека и другите. В контекста на загуба, междуличностната терапия може да помогне на клиента да разбере и обработи промените във връзките си с други хора след загубата.

Екзистенциална терапия

Тази форма на терапия се занимава с въпроси за смисъла и значението на живота. Скърбенето след загуба често повдига въпроси за смъртта, смисъла на живота и съществуването, които екзистенциалната терапия може да изследва.

Терапия с изкуство (арт терапия) и експресия

Използването на изкуство, музика, танц или други форми на експресия може да бъде полезно за изразяване на емоции, които се свързват със загубата. Тези видове терапия могат да се използват като допълнение към други форми на терапия или като самостоятелни средства за изразяване на болката и тъгата.

Тези са само някои от възможните видове терапия, които могат да бъдат от полза за преодоляване на загубата. Важно е да изберете този, който най-добре отговаря на вашите индивидуални нужди и предпочитания.

Заяви консултация тук или на телефон: +359 893 956 575!

Последвай ме във FacebookInstagram и LinkedIn, за да не пропуснеш нещо, което би било от полза за баланса между твоите ум, дух и тяло!