fbpx Skip to main content

Формуляр

Моля, попълнете информацията и я изпратете по имейл info@alsamara.bg преди срещата.

Име:……………………………………………………………………………………………

Презиме:………………………………………………………………………………………

Фамилия:………………………………………………………………………………………

Години:…………………………………………………………………………………………………………

Дата на раждане:………………………………………………………………………………………….

Семейно положение:…………………………………………………………………………………….

Деца:……………………………………………………………………………………………………………….

Адрес:…………………………………………………………………………………………

Тел:…………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………….

В момента работите ли и къде?………………………………………………….

Професия:…………………………………………………………………………………………………………

От къде разбрахте за мен?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Съгласни ли сте имейла ви да бъде включен в нашият списък за различни психологически събития?(имейлите се изпращат 1-2 пъти месечно)

Да                      Не

Как най-общо бихте формулирали проблемите които имате в момента? Какви са вашите цели, най – общо?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

В какъв случай и при какви обстоятелства можем да приемем, че проблемите ви са разрешени? При постигането на кои/ какви цели?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

От какъв вид терапия се интересувате: (може да изберете повече от една)

  • Индивидуална
  • Семейна
  • Онлайн / Телефон

Дата:…………………………                                       Подпис:…………………………..

Изтеглете формуляра