fbpx Skip to main content

Групи за психологическа взаимопомощ

Ако сте изправени пред сериозна болест или стресова ситуация в живота ви, не е нужно да преминавете през това сами. Групите за подкрепа и взаимопомощ могат да ви помогнат. Групите за подкрепа обединяват хора, които са преживели сходни преживявания или преминават през такива към настоящия момент. Например, тези често срещани преживявания могат да бъдат тежки или хронични заболявания, наличието на психично заболяване, загуба на близък, житейски трудности или грижи.

Споделянето и дискутирането над общи теми, които свързват участниците,ще им покаже, че не са сами. Ще работим в екипност над налични проблеми,за да намери всеки един от вас своите ресурси за здравословно и пълноценно преминаване през общите затруднеия. И не на последно място- ще намерите нови приятели.

Формат на групите- от 5 до 8 души. Всяка индивидуална група съсздава свои норми и правила, които ще бъдат обсъдени на първата ни среща. Ще определим график на срещите, които ще се проведат един път седмично, в определен час с обща продължителност 2 часа. В спокойна и предразполагаща среда, всеки от присъстващите ще има възможността:

  • Да сподели открито и да бъде чут
  • Да не е съден и критикуван
  • Да почуства,че не е сам
  • Да се мотивира
  • Да се почувста по-уверен и по-силен

Безплатен уебинар на тема „Пътят на живота”

Дата: 17.02.2024 г.
Съвместно с: Петър Панталеев (In your mind)

Психотерапевтична преживелищна група за личен опит „Пътят на живота”

Дата: 21.02.2024 г.
Съвместно с: Петър Панталеев (In your mind)

Заявете консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: