fbpx Skip to main content

Проблемът с паник атаките е все по-актуален. Фактори като интензивният социален и професионален стрес, въздействието на социалните медии и финансовите нестабилности допринасят за увеличаване на тревожността и стреса в нашето ежедневие. В съчетание с нарастващите социални очаквания и перфекционизъм, спокойно можем да кажем, че имаме пандемия от паник атаки. Всичко това извиква необходимостта от ефективни стратегии за управление на стреса и достъпни терапевтични ресурси.

В днешната статия ще обърнем специално внимание на това по какъв начин хипнозата и хипнотерапията могат да ни бъдат от полза за справяне с паник атаки. Но нека първо разгледаме накратко какво са те:

Какво са паник атаки?

ПА са внезапни и интензивни епизоди на силна тревожност, придружена с физически симптоми, които могат да се появят изведнъж и да достигнат пик за кратко време. Това обикновено се случва в продължение на няколко минути, но може да продължи часове. Хората, които получават паник атаки, често ги определят като едно от най-страшните преживявания в техния живот поради интензивността на симптомите.

Симптомите на паник атаки могат да включват:

Физически симптоми:

 • Учестено или необичайно сърцебиене;
 • Задъхване или усещане за недостиг на въздух;
 • Главоболие или световъртеж;
 • Обилно потене;
 • Гадене или стомашни болки;
 • Онемяване или треперене на ръцете и краката;
 • Спазми;
 • Замайване и/или чувство на слабост;
 • Изтръпване или мравучкане;
 • Втрисане или горещи вълни;
 • Стягане в гърдите и/или гърлото.

Психологически симптоми:

 • Интензивен страх или тревожност;
 • Чувство на загуба на контрол или полудяване;
 • Чувство на нереалност или откъсване от себе си (деперсонализация);
 • Страх от умиране или чувство на празнота;
 • Чувство на загуба на контакт с реалността (дереализация).

Паник атаки могат да настъпят в различни ситуации, като при някои хора те имат специфични тригери, които ги предизвикват, докато при други те са напълно неочаквани и без предизвестие. Симптомите могат да бъдат много наподобяващи тези при сериозни медицински състояния (например сърдечни проблеми), което често прави паник атаките още по-страшни за онези, които ги преживяват. Често този страх подкрепя и хронифицира състоянието, предизвиквайки омагьосан кръг – човекът изпитва страх от своите усещания и това, че те могат да настъпят непредсказуемо, което предизвиква още повече страх и допринася за повторението им.

Важно е да се отбележи, че паник атаките не са опасни за живота и обикновено не предизвикват вредни физически последици. Въпреки това те могат да имат сериозни (инвалидиращи) емоционални последици и да повлияват сериозно качеството на живот. Ако преживявате паник атака, важно е да се консултирате с професионален здравен специалист за подходяща оценка и лечение.

Паник атаки: По какъв начин хипнозата и хипнотерапията могат да бъдат от полза?

Хипнозата и хипнотерапията могат да бъдат ефективни методи за управление на паник атаки, но е важно да се разбере, че те не са универсален лек и не са подходящи за всеки. Ето някои ключови аспекти:

Индивидуален подход:

Подходът към хипнозата и хипнотерапията при паник атаки трябва да бъде индивидуализиран. Всеки човек е уникален и това, което работи за един, може да не работи за друг.

Сътрудничество с квалифициран специалист:

Важно е да се работи с опитен и лицензиран хипнотерапевт. Той може да помогне при разработването на индивидуален план за лечение.

Изследване на корените на проблема:

Хипнозата може да помогне на пациента/клиента да изследва евентуалните психологически причини за паник атаки, като допусне до повърхността подсъзнателните му страхове, травми или необработени емоции, които могат да допринасят за симптомите.

Усилване на самоконтрола и увереността:

Хипнотерапията може да подпомогне развитието на чувството за контрол и увереност у пациента/клиента (насочвайки го към собствените ресурси и вътрешна сила). По време на хипнотерапевтичните сесии, той може да усвои техники за самохипноза, които да практикува у дома между и след края на сесиите.

Често срещана техника за самохипноза, използвана при лечение на паник атака, е да се създаде т.нар. „тригер за спокойствие“ за моментите, в които страдащият се чувства тревожен. По този начин той може да контролира състоянието си извън кабинета на хипнотерапевта.

Сугестията като основен инструмент за помощ при паник атаки

Хипнотерапията при паник атаки наподобява тази при тревожност. Целта на хипнотерапевтът е да достигне до посдъзнанието на пациента/клиента и чрез силата на сугестията да насърчи позитивни промени.

По същество сугестията е процес, чрез който един човек (сугестор) предава идеи, представи или инструкции на друг човек (субект). Този процес се отличава с несъзнателно възприемане на внушаваното. Това може да бъде постигнато чрез различни средства, като думи, жестове, тон на гласа или други комуникационни средства.

В контекста на хипнозата, сугестията е основен инструмент за влияние върху подсъзнанието на субекта. Хипнотизаторът използва сугестии, за да постави пациента/клиента в състояние на хипноза, а след това да предаде определени идеи или указания, които той приема като реални и ефективни. Тези сугестии могат да бъдат използвани за промяна на поведението, мисленето или чувствата на субекта.

Сугестията при хипноза играе важна роля в управлението на паник атаки. Сугестиите, използвани от хипнотерапевта, биват персонализирани спрямо индивидуалната ситуация на пациента/клиента, като се анализира какво и защо предизвиква неговите паник атаки, работейки за промяна на начина, по който тялото реагира на тригерите. Ефективните сугестии могат да помогнат на пациента/клиента да преодолее тревожността, да релаксира и да промени негативните убеждения и мисли, които подкрепят атаките. Ето някои от начините, по които сугестията може да бъде използвана при хипноза за лечение на паник атаки:

Успокояващи сугестии за релаксация:

Хипнотерапевтът може да внуши успокояващи сугестии за релаксация на тялото и ума. Това може да включва визуализации на спокойни и приятни места, мускулна релаксация. Тези сугестии могат да помогнат на пациента/клиента да намали физическите симптоми на паник атака и да се почувства по-спокоен и в контрол.

Промяна на негативни убеждения:

Чрез сугестии, хипнотерапевтът може да помогне на пациента/клиента да преосмисли и промени негативните си убеждения и мисли, които подкрепят паник атаките. Например, на пациента/клиента може да бъде внушено, че е способен да се справи със стреса и да се чувства уверен и в контрол, дори когато изпитва симптоми на паника.

Установяване на нови асоциации и реакции:

С помощта на сугестии, пациентът/клиентът може да установи нови асоциации и реакции към ситуациите, които предизвикват неговите паник атаки. Например, може да му бъде внушено, че е способен да се чувства спокоен и уверен, дори когато е изложен на стресови ситуации, и да реагира по-адаптивно и контролирано.

В обобщение, ефективността на хипнотерапията при паник атаки може да варира от човек на човек. Зависи от редица фактори, включително индивидуалните нужди и реакции на пациента/клиента, качеството на терапевтичните взаимоотношения и мотивацията му за промяна. За най-добри резултати, нужна е работа с квалифициран и лицензиран практикуващ хипнотерапевт.  Сугестиите, използвани от хипнотерапевта, ще бъдат персонализирани спрямо вашата индивидуална ситуация. Анализира се какво предизвиква вашите паник атаки и защо, работейки за промяна на начина, по който тялото ви реагира на тригерите.

И не на последно място нека подчертаем, че хипнозата и хипнотерапията невинаги са първият избор за лечение на паник атаки. Ето защо, важно е да се консултирате със здравен специалист, който да избере най-подходящия план за лечение.

Запиши час за консултация тук или на телефон: +359 893 956 575!

Последвай ме във FacebookInstagram и LinkedIn, за да не пропуснеш нещо, което би било от полза за баланса между твоите ум, дух и тяло!