fbpx Skip to main content

Индивидуална психологическа помощ

Решението да потърсите помощ всъщност е една голяма и смела стъпка. Съвсем нормално е да се чувствате напрегнати и несигурни преди първата среща с психолог. Може би ще говорите за емоции, събития и спомени, за които досега не сте споделяли на никого и не сте споменавали на глас. Пространството зад вратата на психологическия кабинет е известно време Ваше - без да се опасявате от критика и предубеденост – те не съществуват в това пространство. Психотерапевтичният инструментариум основно е: разбиране, подкрепа и насоки за намиране на правилния път, който е различен за всеки.

Online индивидуална психологическа помощ

Онлайн консултацията е разновидност на класическия вариант на психологичната консултация – срещата на живо. Контактът между психолога и клиента се осъществява чрез видео разговор - среща в реално време, чрез установяване на гласова и видео връзка. За една качествена и ползотворна онлайн консултацията с психолог е необходимо да имате камера на компютъра, микрофон и добра интернет връзка.

Онлайн консултациите с психолог са подходящи за хора живеещи в чуждбина, за които посещението в център за психология и психотерапия е трудно осъществимо. За хора от други градове, трудно подвижни хора, майки с малки деца или като цяло за хора, които разполагат с ограничено свободно време или възможност за движение, които желаят да получат психологична помощ.

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: