fbpx Skip to main content

Интегративна психотерапия

Интегративната психотерапия обхваща практическото отношение на психологията, като утвърждава стойността на всяка индивидуална личност.

Тя е обединяваща психотерапия, целяща да отговаря правилно и ефективно на емоциите, на поведенческото, когнитивното и физиологичното ниво на функциониране, също както и на духовното измерение на живота.

Предлага нова, широка визия за психотерапевтично лечение. Като се започне от системната визия на човека, от концепцията тяло-ум-дух, чрез интегративния подход се получава единно разбиране за сложността на човешкото същество, в цялата функционалност на неговите прояви, позволяващо оценка и унитарно лечение на пациента на всяко от неговите нива.

Запазване на визията на цялото, зачитане на уникалността на личността в универсалния контекст.

Основател на института Интегративна психотерапия и психосоматика в България е г- жа Светла Банкова.

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: