fbpx Skip to main content

Клинична психология

Клиничният психолог използва различни методи и техники за обективна и диференцирана оценка на състоянието на клиента. Диагностиката помага на специалиста да разгледа варианта на нормата и патологията за отделен човек. Той избира една или друга техника в зависимост от всеки отделен пациент, признаците на неговото психическо разстройство, нивото на образование, степента на умствено развитие.

Използвани методи:

изследване на творчеството; експериментални методи на психологията – стандартизирани и оригинални; наблюдение; анамнестичен метод за събиране на информация за минали заболявания, минали усложнения, причините за настоящото разстройство; разговор и анкета; биографичен;

Диагностично-експертната, консултативната и терапевтичната дейност на клиничните психолози подпомага на индивидите и групите в намирането на адаптивни решения в ситуации на житейски затруднения, като телесната и психична болест. Клиничната психология е професия, която има за свой предмет психичния свят на човека, неговото поведение и взаимодействие с обкръжаващата среда, адаптацията и нейните нарушения.

Клонове на клиничната психология:

1

Психосоматика

Тя е насочена към идентифициране на соматичните и психосоматичните проблеми на пациента, техния произход. Разделът изучава връзката на такива сложни заболявания като рак с психичните фактори, които ги провокират. Психологът помага да се подготви пациентът за трудна информация за диагнозата, придружава го по време на заболяването, подготвя го за операция, помага при рехабилитацията и т.н.
Освен това този раздел е посветен на заболяването – остра хронична психична травма, която може да доведе до исхемия, пептична язва, хипертония, невродермит, псориазис, бронхиална астма. Психотерапията е основният метод за психокорекция. Представлява набор от методи и техники, които се използват от психолога в терапията и извършват редица промени, свързани с психо-емоционалната сфера на пациента, както и с неговото поведение, комуникативни умения. Коригиращите мерки са насочени към подобряване на настроението, благосъстоянието, адаптивните възможности за развитие в обществото. Психотерапията се провежда както в група, така и индивидуално.

2

Невропсихология

Тя е голяма отделна дисциплина в науката, която изучава мозъка и централната нервна система, тяхната роля в човешките психични процеси. Включва психиатрия, неврологични и философски проблеми за постигане на разбиране за това как функционира човешкият ум. Изучава изкуствени невронни мрежи, когнитивна наука. Разглеждат въпросите за причинно-следствените връзки на увреждането на мозъка, локализацията на разстройството и промените в психиката, които се случват по това време. Невропсихолозите изследват такива трансформации във функционалните характеристики на психиката, произтичащи от мозъчни травми, изследват местоположението на водещия център на заболяванията и разработват методи за рехабилитация, лечение, както и теорията и методологията на основите на общата и клиничната психология.

3

Психокорекция

Тя е в основата на психотерапията. Тя е насочена към оказване на директна помощ на пациента. Той формира не само психотерапевтична програма, но и последваща рехабилитация като системна медицинска и психологическа дейност. Психокорекцията ви позволява да възстановите социалния си статус, да се върнете в обществото като негов пълноправен член, благодарение на комбинация от педагогически, медицински, психологически и социални процедури и дейности. Това включва психична хигиена, която изучава запазването и поддържането на психичното здраве и психологическата превенция – набор от мерки, които предотвратяват появата на психично разстройство.

4

Патопсихология

Изучава проблемите на психичните разстройства, разстройства, нарушения на обективността на възприятието на околния свят, възникващи поради деструктивни процеси в централната нервна система. Този раздел изследва моделите на дисфункции на психичните процеси при различни психопатологии във връзка с факторите, които допринасят за появата им, а също така ви позволява да намерите ефективни методи за корекция.

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: