fbpx Skip to main content

Детството е критичен период от човешкия живот, когато формираме основни вярвания, ценности и социални умения. Ето защо въздействието на детските травми върху психологическото и емоционално благосъстояние на индивида е неоспоримо. Преживяните психологически травми от детството могат да оставят трайни следи върху развитието на личността и да предизвикат различни модели на тревожно поведение при възрастните. В статията по-долу ще проучим тези модели и тяхното въздействие върху ежедневния живот на засегнатите лица.

Психологически травми от детството: Модели на тревожно поведение

Преживяните психологически травми от детството могат да доведат до различни модели на тревожно поведение у възрастните. Ето някои от най-честите модели:

Генерализирана тревожност и отклонения във възприятието за света:

Хората, които са преживели травматични събития в детството, могат да развият генерализирана тревожност, която води до непрекъснат страх и безпокойство. Те често развиват отклонения във възприятието за света около себе си и търсят признаци на опасност в околната среда (под формата на непрекъсната загриженост за своята безопасност). Този модел на тревожно поведение е реакция на непрекъснатия страх и несигурност, изпитвани по време на травматичните събития в детството.

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР):

Хората, които са преживели сериозни психологически травми от детството, са с повишен риск от развитие на ПТСР. Този модел на тревожно поведение включва повторни преживявания на травматичните събития, избягване на стимули, свързани с травмата, и хипервигилентност (състояние на непрекъснато вълнение).

Специфични фобии и избягващо поведение:

Нанесените психологически травми от детството често създават особени страхове и фобии, които преминават в живота на възрастния. Тези фобии могат да бъдат свързани с елементи от травматичното преживяване и да водят до систематично избягване на определени ситуации или обекти.

Социална тревожност и изолация след психологически травми от детството:

Възрастните, претърпели травматични събития в ранната си възраст, могат да изпитват социална тревожност. Те се чувстват несигурни в социални ситуации, избягват контакт с други хора или се страхуват от социално осъждане.

Трудности в създаването на стабилни междуличностни отношения:

Претърпяните психологически травми от детството могат да възпрепятстват вече възрастния индивид в създаването на здрави и стабилни взаимоотношения. Това често може се изразява в затруднение в установяването на доверие към другите, избягване на интимност или чувство на изолация.

Саморегулация на емоциите и поведенчески дисфункции:

Травмата в детството може да предизвика различни форми на поведенческа дисфункция, включително агресия, саморазрушително поведение, проблеми с контрола на гнева и зависимости. Потърпевшите често преживяват периоди на интензивни емоции, като гняв, страх или безпомощност, които могат да доведат до дисфункционални поведенчески реакции.

Саморазрушително поведение и зависимости след психологически травми от детството:

Някои възрастни, изложени на травматични събития в детството, могат да проявяват саморазрушително поведение или да развият зависимост към вредни субстанции в следствие на това. Всичко по-горе служи като средство за справяне с емоционалните страдания и тревоги (дисфункционални стратегии за справяне).

Травматична (нездравословна) привързаност и зависимо поведение:

Някои хора, които са преживели травматични събития в детството, могат да развият модел на тревожно поведение, при който се стремят към травматични връзки или зависимо поведение, като начин за справяне със своите емоционални болки.

Понижена самооценка и депресия след психологически травми от детството:

Травмите в детството често повлияват самооценката и усещането за себе си. Хората, преживели травми, могат да страдат от ниско самочувствие, често съчетано с депресивни състояния и чувство на безпомощност.

Терапевтични подходи и подкрепа на децата, преживели травма:

При установяването на тревожно поведение при децата, причинено от преживяна травма, терапевтичната подкрепа играе ключова роля. Комбинирани подходи като игрова терапия, когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) и емоционална регулация могат да бъдат ефективни при подпомагането на децата да преодолеят травмите и да развият здравословни стратегии за справяне с тревогата.

Лечението на тези модели изисква внимателен и индивидуален подход, насочен към възстановяване на емоционалното благополучие на засегнатите лица.

Психологически травми от детството: Терапевтични подходи и подкрепа на възрастните

Терапия с ориентация към психологически травми от детството:

Подходът на терапия се фокусира върху изследване и отработване на травматичните преживявания от детството. Терапевтичната работа помага на индивида да изрази и осъзнае своите емоции, свързани с травмата, и да развие нови начини за справяне с тях.

Когнитивно-поведенческа терапия:

КПТ се фокусира върху промяната на негативните мисловни модели и поведенчески шаблони, които могат да се появят след психологически травми от детството. Терапевтът и клиентът работят заедно, за да идентифицират и изменят тези негативни мисловни модели и убеждения, и да се заменят дисфункционалните стратегии за справяне със здравословни такива.

Емоционално фокусирана терапия:

Този вид терапия помага на индивида да развие по-здравословен начин за преживяване и регулиране на емоциите. Процесът включва идентификация на емоционалните реакции, свързани с травмата, както и насърчаване на тяхното изразяване и разбиране.

Групова терапия:

Груповата терапия предоставя среда, в която хората, преживели подобни травматични събития, могат да споделят своите преживявания. Това създава усещане за подкрепяща среда, споделено разбиране и възможности за учене от опита на другите.

Медикаментозно лечение:

В определени случаи, медикаментозната терапия може да се използва за облекчаване на симптомите на тревожност и депресия, които могат да възникнат в резултат на травматични преживявания.

Експериментални и творчески подходи:

Различните творчески изрази като изкуство, музика и писане могат да се използват като средства за изразяване на емоции, които не могат лесно да бъдат изразени с думи. Тези методи могат да помогнат за облекчаване на травматичните преживявания.

Лечението на различните модели на тревожно поведение, причинени от преживяна психологическа травма в детството, изисква комплексен и обстоен подход. Важно е да се разбере, че всеки човек е уникален и изпитва травмата по свой собствен начин. Ето защо терапията трябва да бъде персонализирана, за да отговори на специфичните нужди и цели на индивида, като му предостави инструменти за изцеление и възстановяване.

Запиши час за консултация тук или на телефон: +359 893 956 575!

Последвай ме във FacebookInstagram и LinkedIn, за да не пропуснеш нещо, което би било от полза за баланса между твоите ум, дух и тяло!