fbpx Skip to main content

Тежките боледувания, особено като онкологично заболяване, водят със себе си сериозни предизвикателства не само за физическото, но и за психическото благополучие на засегнатите лица. Процесът на лечение не просто изисква силна физическа устойчивост, но и е изпълнен с редица емоционални затруднения. Психологическата подкрепа играе ключова роля в този контекст, подпомагайки пациента да се справи със стреса, депресията и други предизвикателства, свързани със заболяването. При тежко боледуване балансът между физическото и психическото здраве е от изключителна важност. Психологическата подкрепа помага на пациента да се адаптира към новата ситуация, предоставяйки средства за справяне с болката, стреса и отчуждението. Тя не замества медицинското лечение, но допълва грижите, които той получава от медицинския екип.

Възможни предизвикателства при онкологично заболяване, свързани с психическото благополучие

Реакции на диагнозата и стрес

Възможни са редица реакции, които пациентът може да изпитва по отношение на своята диагноза, включително:

  • страх или гняв;
  • силни реакции на промените, които настъпват в организма;
  • тревожност относно лечението.

Реакции като гняв или затруднение в справянето с чувството за загуба на контрол са често срещани при пациенти с онкологично заболяване. Страдащият обикновено изпитва завишен стрес относно необходимостта да се справя със страничните ефекти на лечението, като умора, болка или гадене.

Едно тежко заболяване може да доведе със себе си много лични кризи и размисъл относно:

  • духовния живот;
  • сексуалността;
  • взаимоотношенията.

Семейни взаимоотношения

Онкологичното заболяване често засяга семейните взаимоотношения. Това е така, тъй като една диагноза неизбежно променя начина, по който пациентът разговаря с децата си; отразява се на близостта с неговия партньор. Заболяването често променя динамиката и ролите, които той е изпълнявал в семейството (временно или дългосрочно).

Финансови затруднения

Често едно тежко заболяване може да изисква трудни разговори относно:

  • финансова подкрепа;
  • ипотека;
  • пенсия;
  • съставяне на завещание.

Процесът може да е свързан с практически проблеми с транспорта или затруднения при общуването с лекарите. Всичко това може да доведе до напрежение в семейството или допълнителен стрес за засегнатите лица.

Самопомощ при онкологично заболяване

Самопомощта играе ключова роля в процеса на справяне с онкологичното заболяване. Въпреки че лечението изисква специализирана медицинска грижа, има много начини, по които пациентът може да се ангажира активно в своето лечение и да подпомогне своето психо-емоционално благополучие.

Ето някои от самопомощните стратегии, които могат да бъдат от полза при онкологично заболяване:

Самообразоване и информираност:

Както стана ясно по-горе, чувството за загуба на контрол е чест проблем, свързан с диагнозата. Ето защо информираността е изключително важен аспект от самопомощта. Нужно е пациентът да търси информация от надеждни източници – за своето заболяване и неговото лечение. Разбирането на състоянието може да осигури по-голям контрол върху собственото здраве.

Здравословен начин на живот:

Поддържането на здравословен начин на живот е от съществено значение за онкологичните пациенти. Това включва здравословно хранене, редовна физическа активност, избягване на вредни субстанции като тютюнопушене и надзор над консумацията на алкохол.

Физическа активност:

Въпреки ограниченията, свързани с лечението, пациентът може да се ангажира с леки физически упражнения, адаптирани към неговите индивидуални възможности. Това може да включва разходки, йога или други форми на физическа активност.

Подкрепа от близките:

Семейството и близките играят важна роля в процеса на самопомощ. Отворената комуникация, търсенето на подкрепа и разбиране от близките могат да помогнат в борбата със стреса и емоционалните трудности.

Защо при онкологично заболяване е нужна външна помощ?

Въпреки горното, пациентът може да изпитва желание да се справи с възникналите проблеми по начини, които неговите приятели или семейство не одобряват.

Психологическата помощ дава възможност страдащият да обсъди всеки от тези въпроси и чувства с някого извън кръга на близите взаимоотношения. Често близките са твърде близко до проблемите, за да успеят да ги видят ясно и обективно.

С помощта на терапевта/психолога пациентът може да открие различни методи за справяне, които не е обмислял преди това. И тъй като консултирането е поверително, засегнатият може да е честен относно своите притеснения. Психологическата помощ е от съществено значение за цялостното благополучие на пациента. Тя не просто помага в справянето с емоционалните предизвикателства, но и подпомага процеса на физическо възстановяване. Всички звена в лечебния процес – пациентът, неговото семейство и медицинския екип, трябва да работят заедно, за да създадат общност, която подпомага психологическото здраве на засегнатия.

Подходящи терапии за психологическа помощ при онкологично заболяване:

Психологическата помощ може да се осъществи чрез емоционална подкрепа и терапевтични сесии. Страховете, гневът, тъгата и несигурността, с които пациентът се сблъсква, често се превръщат в психосоматични симптоми. Терапията може да помогне за разрешаването на тези емоционални проблеми и изграждането на по-позитивна ментална нагласа.

Ето някои от най-често използваните видове психологическа терапия при онкологично заболяване:

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ):

Това е един от най-широко използваните подходи в психотерапията, който се фокусира върху взаимодействието между мислите, чувствата и поведението на пациента. Приложен към онкологичните пациенти, КПТ може да помогне за преодоляване на негативните мисли и убеждения, свързани с болестта, както и за усвояване на по-позитивни стратегии за справяне със стреса и тревожността.

Психодинамична терапия:

Този подход се фокусира върху анализа на неосъзнати мисли, емоции и мотивации, които могат да повлияват поведението на човека. Психодинамичната терапия може да помогне на онкологичните пациенти да разберат по-дълбоко своите емоции и мотивации, свързани с болестта, и да се справят с тях по-ефективно.

Интегративна терапия:

Този подход комбинира различни методи и техники от различни форми на психотерапия, за да се отговори на индивидуалните нужди на пациента. Интегративната терапия може да включва елементи от КПТ, психодинамична терапия, семейна терапия, арт терапия и други форми на терапия, за да се осигури най-доброто възможно лечение за пациента.

Семейна терапия:

Онкологичните заболявания не засягат единствено пациентите, но и техните близки. Семейната терапия може да помогне на семействата да се справят с емоционалните предизвикателства, които възникват в резултат на болестта, да подобрят комуникацията си и да се подкрепят взаимно в трудния процес на лечение.

Групова терапия:

Присъединяването към група за подкрепа е още един важен аспект от психологическата помощ. В тези групи пациентите споделят своя опит, предизвикателства и емоции с хора, които преживяват подобни трудности. Това създава усещане за общност и взаимоподкрепа, което е от особено значение по време на лечение.

Всички тези видове психологическа терапия могат да бъдат ефективни инструменти за подпомагане на онкологичните пациенти да се справят с емоционалните предизвикателства, свързани с техните заболявания, и да подобрят своето качество на живот. Важно е терапията да се адаптира към индивидуалните нужди и предпочитания на пациента, за да се осигури най-ефективното въздействие.

Запишете час за консултация на телефон: +359 893 956 575!

Последвайте ме във FacebookInstagram и LinkedIn, за да не пропуснете нещо, което би било от полза за баланса междувашите ум, дух и тяло!