fbpx Skip to main content

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно две имена, телефон и имейл адрес се обработват от за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на www.alsamara.bg.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и www.alsamara.bg, а след това за по-краткото от:

  • предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или
  • периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес https://www.alsamara.bg/conditions.php, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.