fbpx Skip to main content

Посттравматичното стресово разстройство

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е заболяване, което възниква при някои хора след травматично събитие. Най-честата причина ПТСР е неочаквана смърт на близък, въпреки че може да има много възможни причини, като сексуално насилие, война, физическа агресия, природно бедствие или пътно-транспортно произшествие. Хората може да развият ПТСР, след като те самите са преживели травма, били са свидетели на травма или дори са научили за травма, засягаща техен близък или приятел.

Симптомите на ПТСР могат да бъдат разделени на четири основни вида:

1

Повторно преживяване на травмата

Повтарящи се спомени, кошмари и припомняне на травмиращото преживяване.

2

Симптоми на избягване

Избягване на мисли, чувства, предмети, хора или места, които са свързани с травмата.

3

Отрицателни мисли и емоции

Прекомерно негативни убеждения за себе си или света, срам или вина, понижено ниво на емоции, чувство на отчужденост и трудности при запомнянето на подробности за травмата.

4

Промени във възбудата или емоционалните реакции

Раздразнителност, повишена бдителност, безрасъдно поведение, нарушения на съня и затруднена концентрация.

Лечението на посттравматичното стресово разстройство може помогне за възвръщане контрола върху живота на засегнатия. Основното лечение е психотерапия, но може да включва и медикаменти.

Няколко вида психотерапия, могат да се използват за лечение на деца и възрастни с посттравматично стресово разстройство.

Когнитивно поведеченска терапия, психотелесна терапия, хипнотерапия, арт терапия.

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: