fbpx Skip to main content

Позитивна психотерапия

Методът на Позитивната психотерапия е създаден от д-р Носрат Песешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия. От 1969 г. ръководи във Визбаден, Германия частна практика по психиатрия и психотерапия.

Психотерапия може да се разглежда като конфликтно-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия. Тя е с широко поле на действие. Методът може да се използва като лечебен метод в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране и психотерапия.

В своята основа методът на Позитивната психотерапия е съпътстващ и подкрепящ, който работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин клиентът/пациентът укрепва себе си в борбата с болестта / проблема.

Позитивната психотерапия е основана върху дълбока вяра в това, че всеки човек е надарен с всички необходими индивидуални способности, за да живее щастливо. Всеки има достъп до неизчерпаемите жизнени възможности за личностно израстване и индивидуално процъфтяване. Така е замислено от Твореца, че всичко най-ценно е скрито вътре в нас и като малки семена узрява в продължение на целия ни живот. Песешкиан е казал, че човекът е като находище на скъпоценни камъни. Една от задачите на позитивната психотерапия е да се открие това ценно находище, което да се извади от недрата на човешката душа. Природните дадености и таланти в крайна сметка ще послужат за самореализацията на човека. Изпълняване на жизнената мисия – това е основата на удовлетворението в живота.

Един от важните принципи – принципът на уникалността на личността. Животът няма стандарти. Многообразието и пъстротата на източниците на човешкото щастие се коренят в това, че можем да използваме и да получаваме удоволствието от „това, което имаме“ в даден момент, а не от това, което „би могло да бъде“. Способността да видиш в днешната реалност това, което може да те направи щастлив, да ти даде сили за конкретна стъпка напред към целите си и да получиш радостта от него, тази способност ни прави създатели на собственото ни Аз и ни дарява с мъдрост.

Позитивната психотерапия може да се превърне в един от начините да балансираме живота и да станем Авторите му. Позитивният подход не означава интерпретация на живота през „розовите очила“. Позитивният подход – това е наличната позиция, даденост във всеки момент от живота. Позитивен, тоест реалистичен и конструктивен, а не наивно „розов“.

Позитивната психотерапия като метод е предназначена да помогне на човека, да не се загуби в потока на стремителните събития на епохата, да открие себе си и да повярва в това, че както птицата е родена да лети, така и човекът е създаден да живее щастливо.

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: