fbpx Skip to main content

Проблеми във взаимотношенията

Взаимоотношенията с другите са от особена важност в живота на всеки човек. На добрите взаимоотношения с нашите близки, партньори, родители, деца, приятели, колеги се крепи щастието и благополучието ни.

Те могат да бъдат обаче източник на чувство на непълноценност, конфликти и огромно страдание.

Неуспешните взаимоотношения се случват по много причини.
Под въздействието на външни събития, спецификация в културата, възгледи, обуславяне, здравословно и сексуални проблеми, силен стрес от различно естество.

Психотерапията ви предоставя пространство, където можете открито да говорите за вашите притеснения и нужди, както и да се срещнете със себе си и да разберете какво искате от вашите взаимоотношения. Много от тях могат да бъдат подобрени чрез психотерапевтично консултиране, дори ако в съзнанието ви все още няма изяснен проблем.

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: