fbpx Skip to main content

Психологично консултиране

Смятам психологията и психотерапията за свое призвание.

Да помагам на хората в техните трудности и проблеми е отговорност. Предлагам безопасна, безпристрастна и подкрепяща среда, базирана на доверие и партньорство. Вярвам, че няма универсален подход към терапията. На всеки клиент се предлагам специално разработена за нуждите и целите му методология. Тук съм за да те подкрепя в процесът на приемане, осъзнаване и преминаване през собствената си болка.

Клинична психология

Клиничният психолог използва различни методи и техники за обективна и диференцирана оценка на състоянието на клиента.
Вижте повече тук

Позитивна психотерапия

Психотерапия може да се разглежда като конфликтно-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия. Тя е с широко поле на действие.
Вижте повече тук

Хипноза и хипнотерапия

Хипнозата се прилага за записване на познания и нови дейности, които позволяват на субекта по-добре да се противопоставя на проблемите, пред които го изправя живота.
Вижте повече тук

Регресивна терапия

Регресивната терапия е специфичен подход към психотерапията, който помага на хората да подобрят своето емоционално и когнитивно здраве чрез разрешаване на минали събития.
Вижте повече тук

Интегративна психотерапия

Интегративната психотерапия обхваща практическото отношение на психологията, като утвърждава стойността на всяка индивидуална личност.
Вижте повече тук

Арт терапия

Арт терапията е вид невербална креативна терапия. Тя е вид психотерапия,която използва артистични методи за изразяване и комуникация.
Вижте повече тук

Индивидуална психологическа помощ

Решението да потърсите помощ всъщност е една голяма и смела стъпка. Съвсем нормално е да се чувствате напрегнати и несигурни преди първата среща с психолог.
Вижте повече тук

Групи за психологическа взаимопомощ

Ако сте изправени пред сериозна болест или стресова ситуация в живота ви, не е нужно да преминавете през това сами. Групите за подкрепа и взаимопомощ могат да ви помогнат
Вижте повече тук

Семейно консултиране

Семейното консултиране има за цел да подпомогне членовете на семейството да подобрят комуникацията помежду си и да разрешат конфликтите си.
Вижте повече тук

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: