fbpx Skip to main content

Социална тревожност, известна още като социална фобия, е психично разстройство, което се характеризира с интензивен страх и тревожност, свързани със социални взаимодействия и ситуации. Този вид тревожност може да възникне при мисълта за оценката от страна на другите, страха от отхвърляне или присъдата на обществото. Хората, които изпитват социална тревожност, често се притесняват, че ще бъдат видени в негативна светлина или критикувани от околните. Това състояние може да оказва съществено влияние върху ежедневието и социалните взаимоотношения на засегнатите лица. В тази статия ще разгледаме основните симптоми на социалната тревожност и методите за справяне с нея.

Социална тревожност – какво представлява?

Една от характеристиките на социалната тревожност е самобдителност и перфекционизъм. Засилването на страховете за това как ще бъдем възприети от другите често води до стремеж към идеално поведение и избягване на ситуации, които предизвикват тревога. Това може да доведе до социално изолиране, като индивидът се опитва да избегне социалните ситуации, в които би могъл да бъде подложен на оценка от страна на другите.

Социална тревожност често се проявява в ранните години и може да продължи през целия живот. Индивидите с този вид тревожност имат тенденция да се притесняват от обществено значими събития, като например обществени събирания, срещи с нови хора или професионални предизвикателства.

Социална тревожност не бива да се бърка с обикновения стрес или тревожността, които повечето от нас изпитват, когато са изправени пред нови ситуации (първа среща, интервю за работа, изнасяне на презентация и други). Тя е хронична и интензивна, повлиява ежедневния живот и взаимодействията с близките и колегите. Хората, които страдат от социално тревожно разстройство, осъзнават, че техният страх не е пропорционален на конкретната ситуация, но все пак им е трудно да го контролират. Този страх може да бъде ограничен до определен вид социални ситуации и специфично обкръжение или да се проявява във всички аспекти на социална активност.

Важно е да се разбере, че социалната тревожност не е слабост или неспособност за адаптация. Тя е медицинско състояние, което може да се лекува и управлява с подходяща подкрепа. Индивидите, страдащи от социална тревожност, могат да се възползват от професионална помощ и разбиране от страна на обществото, за да намерят начини за преодоляване на своите страхове и да водят по-функционален и пълноценен живот.

Социална тревожност – основни симптоми:

Интензивен страх от оценката на другите:


Както стана ясно по-горе, хората със социална тревожност често се притесняват от това как ще бъдат възприети от околните. Те изпитват страх от критика, отхвърляне и осъждане

Избягване на социални ситуации:


Засегнатите лица предпочитат да избягват ситуации, които предизвикват тревога. Това може да включва срещи с нови хора, участие в обществени събирания или изразяване на мнение пред група.

Физически симптоми:


Социалната тревожност може да има физически прояви, като например изчервяване, потене, ускорен сърдечен ритъм, треперене на ръцете или главоболие.

Перфекционизъм:


Личностите със социална тревожност често имат високи изисквания към себе си и се стремят да постигнат съвършенство. Те се притесняват, че не са достатъчно добри или не отговарят на очакванията на околните.

Физически и емоционални страдания:


Социалната тревожност може да предизвика сериозни страдания, както физически, така и емоционални. Засегнатите лица могат да страдат от депресия, ниско самочувствие и обща негативна перцепция за себе си.

Социалната тревожност е разпространено и лечимо състояние. Ранната диагноза и лечение са ключови за подобряване качеството на живот на засегнатите лица. Работата с професионалист в областта на психичното здраве може да бъде важна стъпка към преодоляването на състоянието и постигането на по-здравословни социални взаимодействия.

Самопомощ при социална тревожност

Промяна в начина на живот:

Редовна физическа активност може да помогне за управление на стреса и тревожността.

Здравословен начин на хранене и сън:

Редовно хранене и достатъчно качествен сън са важни за общото психично благополучие.

Самопомощ и подкрепа при социална тревожност:

Упражнения за релаксация, медитация и практики за повишаване на самочувствието могат да бъдат от голяма полза при управлението на социалната тревожност. Подкрепата от близки хора, групи за подкрепа или онлайн общности с подобни преживявания са от съществена важност.

Минимизиране на самокритиката:

Израждането на позитивен вътрешен диалог (вместо критичен такъв) и промяната на негативната самооценка е съществена част от лечението.

Изграждане на социална подкрепа:

Общувайте с приятели и близки хора, споделяйте своите чувства и изживявания. Социализацията може да играе ключова роля в преодоляването на социалната тревожност.

Важно е да се отбележи, че самопомощта при социална тревожност може да бъде съществен елемент, но ако симптомите са сериозни и засягат вашето ежедневно фукнкциониране, консултирането с професионален терапевт е препоръчително. Терапевтът може да предостави индивидуализирана помощ и стратегии за преодоляване на затрудненията.


Подходящи терапии при социална тревожност

Лечението на социалната тревожност обикновено включва комбинация от психотерапия, медикаменти и самопомощ. Списъкът по-долу предоставя общ преглед на различните аспекти на лечението на това състояние:

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) при социална тревожност:

Този вид терапия се фокусира върху разбирането и промяната на негативните мисли и поведения, свързани със социалната тревожност. Клиентът работи с терапевта, за да идентифицира и преобразува деструктивните мисловни модели и да изгради положителни стратегии за справяне.

Експозиционна терапия:

Този вид терапия включва постепенно излагане на индивида на социални ситуации, които предизвикват тревога. Целта е адаптиране и привикване към социалните сценарии, които предизвикват тревожност.

Медикаменти при социална тревожност:

Анксиолитици и антидепресанти: Лекарствата от тези групи могат да помогнат при управлението на симптомите. Те обаче трябва да се приемат под медицински надзор, като се вземат предвид възможните странични ефекти и индивидуалните нужди на пациента.

Групова терапия:

Тренировъчни групи за социални умения: Включването в групи, които се фокусират върху усъвършенстване на социалните умения и справянето с тревожни ситуации, може да бъде от съществена полза. Групата предоставя подкрепа и възможност за обмен на опит и стратегии.

Лечението на социална тревожност често изисква индивидуализиран подход, като се вземат предвид нуждите и съпътстващите фактори на всеки отделен човек. Важно е да се консултирате с професионален здравен специалист, който да направи оценка на вашата уникална ситуация и да предложи подходящ план за лечение.

Запиши час за консултация тук или на телефон: +359 893 956 575!

Последвай ме във FacebookInstagram и LinkedIn, за да не пропуснеш нещо, което би било от полза за баланса между твоите ум, дух и тяло!