fbpx Skip to main content

Социална тревожност

Синдромът на социална тревожност е най-честото тревожно разстройство!

Хората със социално тревожно разстройство знаят, че страхът им е непропорционален на актуалната ситуация, въпреки това не успяват да контролират тревожността си. Самата тя може да е специфична за конкретен вид социална ситуация и определено обкръжение или да се разпростира над всички видове социална активност.

Част от често срещаните ситуации, активиращи тревожността, са взаимодействие с непознати, осъществяване на контакт с очите и започване на разговор. Страдащите от социално тревожно разстройство могат да изпитат когнитивни, физически и поведенчески симптоми преди, по време, и след тревожни социални ситуации.

Когнитивни симптоми на страдащия:

Страх от ситуации, в които присъстват непознати хора

Тревога, че околните го осъждат мислено

Страх, че ще бъде засрамен или унизен

Страх, че околните ще забележат тревогата му

Поява на страх седмици преди събитията, които го предизвикват

Физически симптоми:

Свенливост

Обилно изпотяване

Треперене на крайниците

Ускоряване на сърдечния пулс

Избягване на социална активност

Напускане/бягство от ситуации, причиняващи тревога

Стратегии за лечение

  • Техники за релаксация, като дълбоко дишане и прогресивна мускулна релаксация
  • Следене на собствените негативни мисли и заместването им с по-ефективни
  • Степенувано излагане на ситуации, предизвикващи тревожност с цел намаляване на негативното преживяване
  • Хипнотерапия

Заявете онлайн консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: