fbpx Skip to main content

Състояния, при които мога да Ви помогна

Ако преживявате или сте преживяли травматични събития, преминавате през емоционални трудности и се сблъсквате с житейски предизвикателства или изпитвате опасения за психичното си здраве.
Разпознавате някои от описаните състояния по-долу, то аз ще Ви подкрепя по пътя на разбиране, осъзнаване и справяне, предоставяйки Ви безопасно и дискретно, свободно от предразсъдъци, етикети, определения и порицания, пространство.

Тежко боледуване

Преминаване през болестта и консултация на семейство на онкоболен.
Вижте повече тук

Паническо разстройство

Повтарящи се се епизоди на интензивен ирационален страх,паника или безпокойство.
Вижте повече тук

Фобии

Страх от определени обекти,дейности или ситуации води до силно желание за тяхното избягване,а това често влошава качеството на живот.
Вижте повече тук

Социална тревожност

Изразява се чрез стах в социални ситуации,в които лицето е изложено на вниманието на другите.
Вижте повече тук

Хипохондрия

Мисли, че ви връхлита тежка болест при липсващи симптоми или силно преувеличават леките физически неблагополучия.
Вижте повече тук

Генерализирано тревожно разстройство

Този вид психично нарушение най-често възниква през детството или юношеството, много по-рядко се заражда в хода на адолесцентния период (подрастващи).
Вижте повече тук

Депресия

Депресията е често срещано заболяване, свързано с широк спектър емоционални, когнитивни и физически симптоми.Тези симптоми оказват влияние върху всекидневния живот.
Вижте повече тук

Посттравматичното стресово разстройство

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е заболяване, което възниква при някои хора след травматично събитие.
Вижте повече тук

Проблеми във взаимотношенията

В общуването, изграждането и поддържането на отношенията си с другите човек намира източник на социална подкрепа – било то съчувствие, съвет или практическа помощ.
Вижте повече тук

Неуверност и ниска самооценка

Самооценката е мнението, което имаме за себе си и работата, която вършим.
Вижте повече тук

Психосоматично разстройство

Причините за психосоматични заболявания се крият в човешката психика. Те са резултат от взаимодействието между психични и физически фактори.
Вижте повече тук

Заявете консултация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Моля, прочетете и приемете условията: